Klauzula Informacyjna - pacjenci

Rezonans Ciechanów Krol spółka komandytowa

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pacjentów w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez Rezonans Ciechanów Krol spółka komandytowa, dalej ADO:

Dane Administratora Danych Osobowych (ADO):
Rezonans Ciechanów Krol spółka komandytowa z siedzibą w Ciechanowie, ul. Narutowicza 20, 06-400 Ciechanów, KRS 0000803875, NIP: 5662024166, tel. 23 661 84 30

Dane Inspektora Ochrony Danych (IOD):
Maciej Łokaj mlokaj@GardensTaxLegal.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Odbiorcy danych osobowych:

Przekazywanie danych osobowych poza EOG:
ADO nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez:

Prawa pacjenta związane z danymi osobowymi:

Podstawa obowiązku podania danych osobowych:
Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym (wynika z przepisów prawa) i jest niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych; odmowa podania danych uniemożliwia udzielenie świadczeń zdrowotnych przez ADO. Wyjątkiem od powyższej zasady są przypadki podawania danych osobowych, na których przetwarzanie pacjent wyraża zgodę co jest warunkiem umownym udzielania świadczeń.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu:
W ramach bieżącej działalności ADO nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.

Klauzula Informacyjna - kontakt

Rezonans Ciechanów Krol spółka komandytowa

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pacjentów w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez Rezonans Ciechanów Krol spółka komandytowa, dalej ADO:

Dane Administratora Danych Osobowych (ADO):
Rezonans Ciechanów Krol spółka komandytowa z siedzibą w Ciechanowie, ul. Narutowicza 20, 06-400 Ciechanów, KRS 0000803875, NIP: 5662024166, tel. 23 661 84 30

Dane Inspektora Ochrony Danych (IOD):
Maciej Łokaj mlokaj@GardensTaxLegal.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Odbiorcy danych osobowych:

Przekazywanie danych osobowych poza EOG:
ADO nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przechowywania danych osobowych:

Prawa związane z danymi osobowymi:

Podstawa obowiązku podania danych osobowych:
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu:
W ramach bieżącej działalności ADO nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.

Rejestracja na badanie Rezonansem Magnetycznym

Rezonans Ciechanów
Tel. 23 661 84 30
rejestracja@rezonansciechanow.pl
Rezonans Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. 23 661 84 20
rejestracjandm@rezonansciechanow.pl