Badanie Rezonansem Magnetycznym

Badanie metodą rezonansu magnetycznego (MR) to nieinwazyjne badanie, które jest bezpieczne dla pacjenta. Stanowi uzupełnienie diagnostyki w radiografii (RTG) i ultrasonografii (USG). Jest często badaniem wykonywanym dla ostatecznego potwierdzenia lub wykluczenia zmian.

BADANIE - JAK WYGLĄDA

 • Podczas badania pacjent jest monitorowany przy pomocy kamery. Dostaje także do ręki gruszkę, która umożliwia sygnalizowanie wystąpienia wszelkich nagłych dolegliwości.
 • Badanie jest bezbolesne. Rzadko mogą zdarzyć się nieprzyjemne odczucia związane z podaniem środka kontrastowego.
 • Nad pacjentem czuwa technik, lekarz i pielęgniarka, a polecenia wydawane są przez mikrofon.
 • Większość badań MR trwa od 15 do 45 minut, w zależności od badanego obszaru oraz niezbędnej ilości uzyskiwanych obrazów, jednak niekiedy badanie może trwać 60 minut i dłużej.
 • Bardzo ważne jest pozostanie bez ruchu w trakcie wykonywania badania, gdyż w przeciwnym razie nie ma możliwości uzyskania diagnostycznych obrazów.
 • Uruchomiony aparat MRI emituje dźwięki o różnym natężeniu, które w indywidualnych przypadkach mogą być odczuwane jako nieprzyjemne. W celu złagodzenia dyskomfortu stosuje się ochronne słuchawki.
rezonans ciechanów - jak wygląda badanie rezonans ciechanów - jak wygląda badanie
Poniżej prezentujemy ważne informacje dla pacjentów, planujących badanie rezonansem magnetycznym w pracowniach Rezonans Ciechanów i Rezonans Nowy Dwór Mazowiecki:

 • Na 4 godziny przed badaniem pacjent powinien pozostać na czczo, bez jedzenia oraz picia na wypadek konieczności podania środka kontrastowego.
 • Osoby stale przyjmujące leki powinny je zażyć w dniu w którym jest wykonywany rezonans magnetyczny o zwykłej porze.
 • Dla Państwa komfortu zalecamy przyjście na badanie w wygodnym stroju.
 • Osoby wykonujące badania rezonans MR głowy prosimy o unikanie makijażu oraz stosowania niektórych kosmetyków, np. lakieru do włosów, gdyż zawarte w nich opiłki metalu mogą zakłócać pole magnetyczne, które w trakcie badania wytwarza rezonans i uniemożliwiać wykonanie badania.
 • Osoby ze wszczepionymi metalicznymi lub elektronicznymi ciałami obcymi, w tym stymulatorami serca, implantami ślimakowymi, endoprotezami oraz neurostymulatorami są zobowiązane poinformować o tym fakcie podczas rejestracji na badanie. W większości przypadków konieczne jest posiadanie zaświadczenia, które potwierdz mośliwość wykonania badania MR pomimo implantów.
 • W przypadku badań wymagających podania środka kontrastowego pacjent proszony jest o wypicie co najmniej 1,5 litra płynów w przeciągu 12 godzin w dniu poprzedzającym badanie, co ułatwi eliminację środka kontrastowego z organizmu. Niezbędne jest również badanie wydolności nerek a więc poziome kreatyniny we krwi.
 • Z uwagi na obecność silnego pola magnetycznego do pomieszczenia z aparatem MR prosimy nie wnosić metalowych przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie aparatu MR lub spowodować obrażenia osoby badanej. Nie należy także wnosić telefonów komórkowych, kart kredytowych, zegarków lub innych urządzeń elektronicznych, gdyż przedmioty te mogą ulec uszkodzeniu.
 • Ciąża nie jest przeciwwskazaniem do wykonania badania MRI, jednak konieczne jest wcześniejsze poinformowanie lekarza o tym fakcie. Badanie w pierwszym trymestrze ciąży nie jest zalecane i wykonujemy je tylko w szczególnych przypadkach.

 • Prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną w celu wypełnienia ankiety medycznej dotyczącej przewlekłych chorób, alergii, przyjmowanych leków oraz ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia badania rezonansu.
 • W przypadku niektórych badań MR podaje się dożylnie środek kontrastowy, w celu uzyskania wyraźnego obrazu badanego obszaru. Stosowane przez nas środki kontrastowe należą do bardzo bezpiecznych, wysokiej klasy preparatów. Kontrast podawany jest dożylnie. Tuż przed rozpoczęciem badania, pielęgniarka zakłada wenflon. Aplikowane przez nas środki kontrastowe należą do bardzo bezpiecznych, rzadko wywołują działania niepożądane.

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem.
 • Oryginał skierowania na badanie czytelnie wypełnionego przez lekarza z podpisem i pieczątką.
 • Komplet posiadanej dokumentacji medycznej z wynikami dotychczasowych badań, w tym płyty CD, klisze, wypisy ze szpitala.
 • Konieczne są także wyniki badania poziomu kreatyniny we krwi, które są niezbędne w przypadku badań wymagających podania środka kontrastowego. Skierowanie na badanie krwi wydaje lekarz kierujący.

 • Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent dla bezpieczeństwa jest proszony o spędzenie kilkudziesięciu minut na terenie pracowni. Jeśli nie wystąpią działania niepożądane, można opuścić teren placówki.
 • Pacjent proszony jest o picie co najmniej dwóch litrów płynów w ciągu doby przez kolejne dwa dni po badaniu z podaniem środka kontrastowego, co wspomaga jego sprawne wydalanie z organizmu.

Badanie rezonansem magnetycznym jest całkowicie bezpieczne, jednak ze względu na wykorzystywanie podczas badania pola magnetycznego istnieją przeciwwskazania do jego wykonania. Są to:
 • wszczepiony stymulator serca
 • implanty ślimakowe
 • neurostymulatory
 • pompy insulinowe
 • metaliczne fragmenty w strukturach ośrodkowego układu nerwowego i gałce ocznej
 • niektóre elementy wszczepiane (np.: niektóre sztuczne zastawki, protezy ortopedyczne, elementy stabilizujące, klipsy naczyniowe)
Na badanie należy przynieść dokumentację dotyczącą wszczepionych elementów, którą można uzyskać w jednostce, w której przeprowadzony był zabieg.

Osoby z klaustrofobią mogą być badane w systemach otwartych lub w premedykacji anestezjologicznej w innych środkach realizujących tego rodzaju świadczenia.

Dokumenty do pobrania

Dla pacjentów pracowni Rezonans Ciechanów i Rezonans Nowy Dwór Mazowiecki, chcących zaoszczędzić czas w dniu badania, poniżej udostępniamy dokumenty, które można pobrać, wydrukować i wypełnić przed badaniem:

Rejestracja na badanie Rezonansem Magnetycznym

Rezonans Ciechanów
Tel. 23 661 84 30
rejestracja@rezonansciechanow.pl
Rezonans Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. 23 661 84 20
rejestracjandm@rezonansciechanow.pl